Εκδηλώσεις Microsoft - Ελλάδα
Η Εκδήλωση που αναζητάτε δεν υπάρχει. Εάν κάνετε αναζήτηση με έναν Αριθμό Εκδήλωσης τον οποίο λάβατε μαζί με την πρόσκληση, τότε είναι πιθανό αυτή η εκδήλωση να μην είναι πια διαθέσιμη για εγγραφή.